H O R I Z O N

Ładowanie

Tak! Nie dla każdego.

Nasze doświadczenia pokazują, że istnieją branże w których HORIZON sprawdza się lepiej jak i takie w których może nie dawać oczekiwanych rezultatów. Najlepsze rezultaty osiągnęliśmy w

  • Działach Call Center
  • Działach HR
  • Administracji
  • Działach handlowych
  • Działach obsługi klienta
  • Sekretariatach
  • U pracowników zdalnych

Rzadko natomiast HORIZON przynosi poprawę efektywności pracy lub ciężko taką poprawę ocenić w przypadku

  • Pracowników z rzadkimi kwalifikacjami
  • Kadry zarządzającej i kierowniczej
  • Wysoko wykwalifikowanych pracowników
Horizon

Teraz widzisz!

Aplikuj o dostęp beta!