H O R I Z O N

Ładowanie

Przechowywanie danych

Dane przechowywane przez systemy HORIZON są zaszyfrowane za pomocą specjalnego kodu, który posiada tylko administrator. Tylko za pomocą tego kodu i specjalnej aplikacji administracyjnej można odszyfrować dane o aktywności użytkowników.

Dane wrażliwe

Dane pozwalajace zidentyfikować konkretną osobę są zanonimizowane. Tylko administrator nadając nazwę stanowiska może rozróżnić do kogo przypisana jest dana aktywność.

Szyfrowanie komunikacji

Dane przesyłane przez aplikacje monitorujące aktywność są szyfrowane zanim zostaną przesłane do serwerów HORIZON. Komunikacja aplikacji administracyjnej jest również zaszyfrowana aby uniemożliwić jej podsłuchanie.

Horizon

Teraz widzisz!

Aplikuj o dostęp beta!